LPP na drodze do polepszenia warunków pracy w fabrykach w Bangladeszu (fot. LPP /CROPP)

LPP na drodze do polepszenia warunków pracy w fabrykach w Bangladeszu

W Bangladeszu w 2013 roku dochodzi do katastrofy, gdzie w skutek zawalenia się ośmiopiętrowego Rana Plaza w Dhaki, w której zginęło 1129. W zawalonym budynku znaleziono metki CROPP, co wzbudziło zaskoczenie LPP. Jak można się domyślić firma dopilnowała warunków, w jakich produkowane są poszczególne elementy kolekcji. Po tym wydarzeniu LPP postanowiło z większą odpowiedzialnością podejść do tematu ochrony praw pracowników.

Jakie zmiany w LPP?

W związku z katastrofą w 2013 roku, LPP zatrudniło 21 osób, których zadaniem jest kontrola łańcucha dostaw. Polska firma przystąpiła również do organizacji Accord, która zrzesza duże marki odzieżowe i sieciówki (takie jak H&M, Inditex,  Tesco, Lidl). Accord kontroluje duże fabryki w Bangladeszu. Pod ich kontrolą jest 80 fabryk, w których produkowane są ubrania i akcesoria marek grupy LPP. Miejsca te są obserwowane i modernizowane w razie potrzeb. Dodatkowo LPP współpracuje z fundacją Kupuj Odpowiedzialnie, która ma na celu poprawę jakości pracy oraz godnych wynagrodzeń dla pracowników z Azji.

Przed LPP jeszcze długa droga nim uda im się przywrócić dobry wizerunek oraz poprawić warunki w fabrykach w Bangladeszu. Jak na razie polska firma kontroluje i modernizuje, jednak nie podaje oficjalnych danych, co do wyników swoich działań. Zamiast tego możemy w liście otwartym od prezesa LPP przeczytać o postanowieniach, jakie podjęła firma.

List otwarty Marka Piechockiego, prezesa LPP SA, do mediów

Szanowni Państwo,

katastrofa budowlana w Bangladeszu, do której doszło 4 lata temu, przewartościowała nasze myślenie i przyczyniła się do zmiany naszego podejścia do kwestii odpowiedzialności za warunki produkcji odzieży naszych marek: Reserved, Cropp, House, Mohito i Sinsay. Od tego czasu firma LPP – mimo zmniejszenia zysków w ostatnich dwóch latach – wykonała ogromną pracę na rzecz poprawy bezpieczeństwa w fabrykach w Azji. Wartość nadkładów na ten cel to 16 mln zł.

Jesteśmy dumni z tego, co udało nam się już osiągnąć zarówno w ramach poprawy warunków pracy w fabrykach gdzie produkujemy jak i w samym podejściu naszej firmy do łańcucha dostaw. LPP jest jedyną firmą w Europie Środkowo-Wschodniej, która w takim stopniu zaangażowała się w ten proces zmian i dlatego wierzę, że za naszym przykładem pójdą inne firmy z branży modowej.

Poniżej przedstawiam krótkie podsumowanie podjętych przez nas decyzji i działań.

1. Jako aktywny członek organizacji ACCORD (The Bangladesh Accord on Fire and Building Safety) od 2013 roku systematycznie pracujemy nad wdrażaniem standardów dotyczących bezpieczeństwa i warunków pracy w przemyśle odzieżowym w Bangladeszu, tak by ulegały one widocznej poprawie.

2. Pod ścisłą kontrolą ACCORDU znajduje się 80 fabryk, w których odbywa się produkcja odzieży naszych marek:

• w 90% fabryk wymieniono już lub zmodernizowano instalacje elektryczne;
• w 75% podmiotów zainstalowano dodatkowe zabezpieczenia przeciwpożarowe;
• w 60% zakładów zgodnie z zaleceniami wzmocniono konstrukcję budynków, a w wielu przypadkach przeniesiono produkcję do nowych obiektów.

3. W LPP, w komórkach powołanych specjalnie do kontroli łańcucha dostaw (biuro w Bangladeszu
i Dział Audytu w centrali w Gdańsku), zatrudniliśmy na pełen etat 21 osób.

4. Od 2014 roku wszystkich naszych dostawców obowiązuje Kodeks Postępowania LPP. Dokument określa wymagania wobec dostawców, w tym m.in. polityki wynagrodzeń, zakazu zatrudniania dzieci, dobrowolności pracy, wolności stowarzyszania się, zasad BHP.

5. W celu zwiększenia nadzoru nad fabrykami produkującymi dla LPP w Bangladeszu, oprócz kontroli własnych inspektorów, zdecydowaliśmy się zlecić międzynarodowemu audytorowi, firmie SGS, weryfikację faktycznego przestrzegania przez dostawców w Bangladeszu naszego Kodeksu Postępowania.

Nie spoczęliśmy na laurach. Zwiększamy zakres prowadzonych kontroli, równocześnie prowadząc działania, które jeszcze bardziej usystematyzują obszar tzw. społecznej odpowiedzialności biznesu
i zwiększą jego transparentność. Powołaliśmy w LPP Dział Komunikacji i Zrównoważonego Rozwoju finalizujący obecnie prace nad całościową strategię CSR, którą Zarząd przyjmie latem tego roku. Pracujemy także nad opracowaniem pierwszego raportu pozafinansowego, w którym kontrola warunków w fabrykach stanowić będzie kluczowy temat. Raport ten opublikujemy w pierwszym kwartale 2018 roku.

LPP dynamicznie się rozwija i uczy, a nieodłącznym elementem tego rozwoju jest nasze poczucie odpowiedzialności za wszystkich, którzy są częścią naszego biznesu. Wiemy, że takie podejście jest doceniane przez naszych partnerów, akcjonariuszy, a przede wszystkim przez klientów, których sympatia i zaufanie dla naszych marek stanowią sens istnienia LPP.

Dzisiejsze LPP to zupełnie inna świadomość i podejście do kwestii odpowiedzialności w łańcuchu dostaw, niże te które miały miejsce przed 2013 rokiem.

Z wyrazami szacunku
Marek Piechocki

[koc_offers posts_per_page=”18″ category=”kobiety” ]

TOP